Szkolenia VR – wirtualna rzeczywistość.

Zapraszamy do przeniesienia się w wirtualny świat i odbycia wielu ciekawych szkoleń.

Szkolenia VR

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę”.

 Benjamin Franklin

 

Czym jest wirtualna rzeczywistość, czyli VR?

Wielu z nas kojarzy wirtualną rzeczywistość z grami i rozrywką. Jednak coraz częściej technologia VR ma zastosowanie w innych dziedzinach, np. w edukacji, biznesie, handlu. Wirtualna rzeczywistość to trójwymiarowy obraz, w który wchodzimy, a „oszukany” mózg informuje nas, że jesteśmy  częścią wykreowanego świata, znajdujemy się w centrum wydarzeń, które mogą wystąpić w rzeczywistym świecie i będą wymagały naszego działania. Ale możemy również stać się pilotami statku kosmicznego, piłkarzem na boisku czy ratownikiem medycznym w akcji. Technologia VR ma wywołać w nas naturalne i realne doznania. 

Jakie możliwości?

W czasie szkolenia nagłowny wyświetlacz przeniesie nas w świat, w którym możemy poznawać, próbować i ćwiczyć bez nieodwracalnych konsekwencji. Wchodząc w ten świat, jesteśmy skupieni i nakierowani na odbiór przekazywanych informacji, nie rozpraszają nas inne bodźce, dlatego przyswajanie wiedzy w ten właśnie sposób daje o wiele lepsze efekty. Ludzie dużo aktywniej skuteczniej przyswajają wiedzę w sytuacji, kiedy samodzielnie mogą coś zrobić, obserwując efekty swoich działań. A takie możliwości dają okulary VR.

Szkolenia z pierwszej pomocy w  wirtualnej rzeczywistości

Badania pokazują, że przyswajanie wiedzy za pomocą okularów VR jest czterokrotnie szybsze niż e-learning czy tradycyjne metody nauczania zarówno w kształtowaniu kompetencji miękkich, jak i w zdobywaniu nowych kompetencji zawodowych np. sterownie wózkami widłowymi. Metodyka nauczania poprzez aktywne działanie słuchaczy daje najlepsze efekty.

W naszej ofercie proponujemy Państwu wiele różnych aplikacji wspomagających przeprowadzenie szkolenia zarówno w postaci tradycyjnych metod, jak i również w czasie wszelkiego rodzaju spotkań, imprez, pikników promujących szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

 

Wśród naszych aplikacji VR znajdują się:

Pierwsza pomoc BLS i wykorzystanie AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny)

W czasie tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się i jednocześnie osobiście przećwiczą umiejętność udzielania pierwszej pomocy w urazach. Znajdą się w roli ratującego życie, przeprowadzając samodzielnie reanimację w wirtualnym świecie.

Zintegrowanie aplikacji z fantomem pozwoli na obserwowanie w goglach skuteczności działań.

Wykorzystanie okularów VR zapewni efektywną naukę czynności ratowniczych. Pozwoli na zapamiętanie teorii, ale co najważniejsze, poprzez doświadczanie, pomoże wypracować schematy działania w sytuacjach zagrożenia. Czynny udział w wykreowanym świecie widzianym w 360⁰, prowadzenie akcji ratowniczej z pomocą asystenta daje możliwość przećwiczenia w wyjątkowo realistycznym środowisku wszystkich czynności ratujących życie i zdrowie. Pomoże zachować spokój i pewność swoich umiejętności podczas udzielania pierwszej pomocy w świecie rzeczywistym.

 

Aplikacja jest zgodna z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.  Podczas szkolenia każdy uczestnik zdobywa punkty i odznaki za poprawne wykonanie zadania.

 

 

Program szkolenia za pomocą okularów VR obejmuje;

– bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia,

– wezwanie pomocy,

– przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

– wykorzystanie AED (automatycznego zewnętrznego defibrylatora),

– ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej,

– postępowanie w urazach,

– pierwsza pomoc w miejscu publicznym,

– pierwsza pomoc w czasie meczu piłkarskiego.

Pierwsza pomoc przy poparzeniach

Aplikacja ta pozwala na poznanie podstawowych metod gaszenia gaśnicą proszkową, śniegową, hydrantem, kocem gaśniczym. W tym szkoleniu uczestnik pozna metody samogaszenia oraz do jakich pożarów przeznaczona jest gaśnica śniegowa. Dodatkowo elementem jest instruktaż udzielenia pierwszej pomocy przy oparzeniach –  jaki opatrunek zastosować, jak go założyć oraz w jaki sposób oszacować rozległość oparzeń.

Szkolenie przeciwpożarowe VR (ewakuacja z biura, ewakuacja na drabinę, skok na „skokochron”, ewakuacja z domu, gaszenie człowieka, gaszenie oleju, ppoż w domu, gaszenie hydrantem, zagrożenie tlenkiem węgla, obsługa gaśnicy i grupy pożarów)

Szkolenie polega na wykonaniu zadania ewakuacji z płonącego budynku. Przy  realizacji tego zadania każdy musi wykonać wiele zadań, które pozwolą poznać działanie gaśnicy ROP, hydrantu oraz jakie kroki należy podjąć, stając się świadkiem pożaru. Uczestnicy mają możliwość „przeżycia” skoku na „skokochron” oraz przeprowadzenia ewakuacji samego siebie z płonącego budynku. Dodatkowym elementem jest nauka poprawnego gaszenia pożaru w mieszkaniu np. w kuchni, w czasie gotowania. Z aplikacja przećwiczyć można uruchomienie hydrantu i gaszenie pożaru. Ważnym, dostępnym w aplikacji elementem jest gaszenie człowieka oraz zagrożenia spowodowane tlenkiem węgla.  Aplikacja może być wykorzystywana w czasie szkoleń przeciwpożarowych, ale również w czasie szkoleń okresowych i wstępnych.

Wózki widłowe w okularach VR

Scenariusz tej aplikacji obejmuje zadania do wykonania pozwalające na przygotowanie operatora do egzaminów UDT. Uczestnik otrzymuje 10 różnych zadań do wykonania, ma również możliwość skorzystania z symulatora jazdy i załadunku oraz rozładunku towaru. Aplikacja daje również możliwość przeglądu generalnego wideł, udźwigu wideł oraz sprawdzenie opon.

Identyfikacja zagrożeń na hali produkcyjnej (sygnały ręczne, sygnały głosowe, przyczepianie ładunków do haków)

Aplikacja ta kreuje realny świat hali produkcyjnej w czasie pełnej aktywności. Wokół uczestnika pracują maszyny produkcyjne, przemieszczają się wózki widłowe i pracownicy. Do zadań gracza należy jak najszybsza i dokładna analiza zagrożeń oraz wykonanie takich czynności, które wyeliminują ryzyko niebezpieczeństwa.

Dla kogo szkolenia VR?

Naszą ofertę szkoleniową z wykorzystaniem pracy w wirtualnej rzeczywistości  kierujemy do wszystkich przedsiębiorców, szkół, przedszkoli, ośrodków kształcenia kierowców i innych, którym zależy na przeszkoleniu swoich pracowników w tematyce pierwszej pomocy.
Ze względu na zaprezentowaną tematykę aplikacji jesteśmy chętni do organizowania pokazów w czasie różnych eventów, dni BHP, szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i innych, które mieszczą się w ww. tematyce.