SZKOLENIA Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

KATOWICE, GLIWICE, RYBNIK, RACIBÓRZ.

Ponieważ jesteśmy doświadczonymi ratownikami medycznymi i pedagogami, dlatego prowadzimy szkolenia i zajęcia edukacyjne z udzielania pierwszej pomocy, dla wszystkich grup wiekowych.

Pierwsza pomoc

Ponieważ nasza firma znajduje się w Raciborzu, dlatego najczęściej szkolenia z udzielania pierwszej pomocy prowadzimy na Śląsku.

Kursy i szkolenia z pierwszej pomocy prowadzimy przede wszystkim w miastach takich jak: Gliwice, Katowice, Bytom, Rybnik, Żory, Wodzisław Śląski, Racibórz.

Dlaczego szkolenia z udzielania pierwszej pomocy?

Ponieważ udzielanie pierwszej pomocy jest dla każdego z nas obowiązkiem zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu karnego:

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dlatego też, żebyśmy mogli wywiązać się z tego obowiązku ważne jest, aby systematycznie brać udział w szkoleniach, kursach i pokazach z udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Niewątpliwie w sytuacji, kiedy liczy się każda sekunda, żeby ratować ludzkie życie, wiedza z tego zakresu medycyny jest bezcenna.

Oczywiście ważne jest, żebyśmy nie bali się ratować, choć musimy też wiedzieć, jak to robić nie szkodząc pacjentowi.

Doświadczona kadra szkoleniowa.

Nasi wykwalifikowani ratownicy medyczni, zapewniają szkolenia na najwyższym poziomie.

Godne uwagi jest to, że przekazywana przez nich wiedza jest zgodna ze wszystkimi najnowszymi wytycznymi Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji.

Szkolenia teoretyczne i praktyczne.

Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej.

W części praktycznej pod czujnym okiem szkoleniowca każdy uczestnik ma możliwość przećwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach, czy też zastosowania Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED).

Oczywiście zawsze jesteśmy otwarci na współpracę.

Dlatego istnieje możliwość poszerzenia tematyki szkolenia o sytuacje zagrożenia życia i zdrowia charakterystyczne do miejsca, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia nasze prowadzone są w przyjaznej atmosferze, co niewątpliwie sprzyja kontaktom interpersonalnym i oczywiście z użyciem profesjonalnego sprzętu.

Istotnym i naszym głównym celem jest uświadomienie uczestnikom szkolenia, że każdy jest w stanie udzielić pierwszej pomocy. Chcemy wypracować schematy zachowań w sytuacjach zagrożenia oraz przekazać wiedzę i umiejętności, które niejednokrotnie mogą ocalić ludzkie życie.

Dla wyjaśnienia – pragniemy zminimalizować u ludzi strach przed udzielaniem pierwszej pomocy, choć wiemy, że nie zawsze jest to łatwe.

Swoją ofertę kierujemy do zakładów pracy i urzędów, szkół i przedszkoli, poradni POZ, ośrodków szkolenia kierowców i wielu innych miejsc, które są zobligowane do przeszkolenia swoich pracowników, choć nie zawsze o tym wiedzą.

Dodatkowo służymy pokazami z udzielania pierwszej pomocy na piknikach i eventach, gdzie każdy chętny może indywidualnie przećwiczyć procedurę ratowania osób, które znajdą się w sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY DLA DZIECI.

Odwiedzamy dzieci w przedszkolach i młodzież w szkołach, uczymy udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań.

PIERWSZA POMOC DLA DZIECI

Oczywiście dzieci i młodzież to grupa społeczna bardzo otwarta i chętna do przyswajania nowej wiedzy i podejmowania wyzwań.

Dlatego powinniśmy zadbać o to, żeby od najmłodszych lat kształtować u dzieci postawę gotowości do udzielania pierwszej pomocy ludziom, których życie i zdrowie może być zagrożone.

W związku z tym w czasie naszego szkolenia dzieci i młodzież dowiedzą się, jak:

 • zadbać o własne bezpieczeństwo w czasie udzielania pierwszej pomocy,

 • wezwać pomoc,

 • prawidłowo przeprowadzić akcję ratunkową,

 • prawidłowo ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej,

 • wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową,

 • ocenić parametry życiowe,

 • zabezpieczyć złamania, zwichnięcia, skręcenia,

 • zabezpieczyć krwotok, zranienia

 • co to jest AED i jak z niego korzystać

Formę szkolenia zawsze dostosowujemy do grupy wiekowej. Dla dzieci młodszych przygotowujemy różne materiały dydaktyczne na temat udzielania pierwszej pomocy np. kolorowanki lub plansze edukacyjne.

W czasie szkolenia obecni są opiekunowie, którzy również biorą udział w szkoleniu.

Przede wszystkim dzieci i młodzież mają możliwość przećwiczenia czynności ratunkowych na fantomach, a także skorzystania z treningowego AED. Mogą również przećwiczyć wykonywanie opatrunków i zabezpieczanie złamań czy zwichnięć kończyn.

Ponieważ posiadamy karetki, dlatego jako dodatkową atrakcją jest możliwość obejrzenia jej wyposażenia i poznanie warunków pracy ratowników medycznych, w rezultacie nasze szkolenie jest długo zapamiętane przez dzieci.

Na koniec szkolenia dzieci i młodzież otrzymują certyfikaty stosowne do wieku.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI 

Tematyka szkolenia dostosowana do specyfiki miejsca, jakim jest szkoła.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i osób pracujących w szkołach i przedszkolach, oferujemy szkolenia dla nauczycieli i wszystkich pracowników tych placówek. Treści szkolenia dopasowujemy do rodzaju placówki edukacyjnej (przedszkola, szkoły, żłobki) i potrzeb uczestników.

 

W rezultacie nasz program szkolenia przewiduje:

 

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Łańcuch przeżycia
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w udzielaniu pierwszej pomocy
 • Wezwanie pomocy służb medycznych
 • Ocena stanu osoby poszkodowanej
 • Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia: epilepsja, udar mózgu, zawał serca, zadławienie, cukrzyca
 • Pierwsza pomoc w złamaniach, zwichnięciach, skręceniach
 • Postępowanie w przypadku krwotoków, zaopatrzenie ran
 • Zaopatrzenie oparzeń termicznych i chemicznych
 • Postępowanie w przypadku porażenia prądem
 • Rozpoznanie osoby nieprzytomnej i wdrożenie odpowiedniego postępowania
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Zastosowanie AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji multimedialnej oraz przede wszystkim, w postaci ćwiczeń umiejętności ratowniczych na specjalistycznym sprzęcie.

Kurs pozwala usystematyzować wcześniej zdobytą wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia zgodne z wytycznymi Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i młodzieży.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenie ukończenia kursu.

szkolenia z pierwszej pomocy Śląsk
Szklenia z pierwszej pomocy dla przyszłych rodziców.
Szkolenie z pierwszej pomocy z użyciem AED.
Szkolenie z pierwszej pomocy dla przedszkolaków.
Szkolenie z pierwszej pomocy na piknikach rodzinnych.
Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy na piknikach i imprezach firmowych.
Szkolenia z pierwszej pomocy dla najmłodszych.
Pokazy ratownicze na imprezach.