ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE

Dla wszystkich organizatorów imprez sportowych artystyczno-rozrywkowych, koncertów, pikników, targów i wielu innych, jednym z priorytetowych zadań jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. Art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych mówi, że „Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze …”.

Dlatego, wychodząc naprzeciw wymaganiom ustawowym, z pełną świadomością naszych kompetencji, oferujemy swoje usługi w zakresie organizowania zabezpieczeń medycznych wszystkich imprez. W dziedzinie tej mamy już wieloletnie doświadczenie, działamy od 2012 roku. W kompletowaniu zespołu zabezpieczającego bierzemy pod uwagę wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy. Żeby nasza pomoc była świadczona na najwyższym poziomie stale podnosimy swoje kompetencje, a ratownicy początkujący zawsze pracują pod nadzorem osób z długoletnią praktyką zawodową.

W poczuciu odpowiedzialności za prawidłowe zabezpieczenie imprezy, czyli zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy medycznej jej uczestnikom, dysponujemy ambulansem wyposażonym w bardzo dobry sprzęt ratowniczy spełniający aktualne wymagania i normy prawne. Sprzęt ten pozwala na szybką pomoc w sytuacjach zagrożenia życia, pozwala monitorować i podtrzymywać funkcje życiowe.

W zależności od charakteru imprezy i wymagań organizatora zaproponujemy odpowiedni skład zespołu ratowniczego zgodnie z wymaganiami ustawy o imprezach masowych, przygotujemy plan zabezpieczenia i rozmieszczenie punktów medycznych. Chcąc sprostać wymaganiom naszych klientów, do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

W czasie trwania zabezpieczenia medycznego, na życzenie organizatora imprezy, jesteśmy gotowi zorganizować szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz pokazy ratownictwa medycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do indywidualnych konsultacji.

LIFE – Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo to profesjonalizm i wysokiej klasy sprzęt medyczny

 Z Nami będziesz bezpieczny!