SZKOLENIA Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY NA ŚLĄSKU – KATOWICE, GLIWICE,RYBNIK, RACIBÓRZ.

 

Prowadzimy szkolenia i zajęcia edukacyjne z udzielania pierwszej pomocy, dla wszystkich grup wiekowych.

Pierwsza pomoc

Województwa, w których prowadzimy szkolenia z udzielania pierwszej pomocy to przede wszystkim: Śląsk, Opolskie, Dolnośląskie.

Miasta, które często odwiedzamy to: Gliwice, Katowice, Bytom, Rybnik, Racibórz.

Dlaczego szkolenia z udzielania pierwszej pomocy?

Udzielanie pierwszej pomocy jest dla każdego z nas obowiązkiem zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu karnego:

Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dlatego też, żebyśmy mogli wywiązać się z tego obowiązku ważne jest, aby systematycznie brać udział w szkoleniach, kursach i pokazach z udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

W sytuacji, kiedy liczy się każda sekunda, żeby ratować ludzkie życie, wiedza z tego zakresu medycyny jest bezcenna. Ważne jest, żebyśmy nie bali się ratować, ale musimy też wiedzieć jak to robić nie szkodząc pacjentowi.

Wykwalifikowani ratownicy zatrudnieni w naszej firmie  LIFE- Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo zapewniają szkolenia na najwyższym poziomie. Na co dzień pracują w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego. Stale  podnoszą swoją wiedzę i umiejętności na różnego rodzaju szkoleniach specjalistycznych.

Przekazywana przez nich wiedza jest zgodna z wszystkimi najnowszymi wytycznymi Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji.

Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej. W części praktycznej pod czujnym okiem szkoleniowca każdy uczestnik ma możliwość przećwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach, zastosowania Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED) czy też unieruchomienia złamania lub zwichnięcia.

Jesteśmy otwarci na współpracę. Istnieje możliwość poszerzenia tematyki szkolenia o sytuacje zagrożenia życia i zdrowia charakterystyczne do miejsca, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia nasze prowadzone są w przyjaznej atmosferze z użyciem profesjonalnego sprzętu.

Naszym głównym celem jest uświadomienie uczestnikom szkolenia, że każdy jest w stanie udzielić pierwszej pomocy. Chcemy wypracować schematy zachowań w sytuacjach zagrożenia oraz przekazać wiedzę i umiejętności, które niejednokrotnie mogą ocalić ludzkie życie.

I jeszcze jedno – pragniemy zminimalizować u ludzi strach przed udzielaniem pierwszej pomocy.

Swoją ofertę kierujemy do zakładów pracy i urzędów, szkól i przedszkoli, poradni POZ, ośrodków szkolenia kierowców i wielu innych miejsc, które są zobligowane do przeszkolenia swoich pracowników.

Służymy również pokazami z udzielania pierwszej pomocy na piknikach i eventach, gdzie każdy chętny może indywidualnie przećwiczyć procedurę ratowania osób, które znajdą się w sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

ZAJĘCIA Z PIERWSZEJ POMOCY DLA DZIECI.

Odwiedzamy dzieci w przedszkolach i młodzież w szkołach, uczymy udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań.

PIERWSZA POMOC DLA DZIECI

Dzieci i młodzież to grupa społeczna bardzo otwarta i chętna do przyswajania nowej wiedzy i podejmowania wyzwań.

Dlatego powinniśmy zadbać o to, żeby od najmłodszych lat kształtować u dzieci postawę gotowości do udzielania pierwszej pomocy ludziom, których życie i zdrowie może być zagrożone.

W czasie naszego szkolenia dzieci i młodzież dowiedzą się, jak.

 

 • zadbać o własne bezpieczeństwo w czasie udzielania pierwszej pomocy,

 • wezwać pomoc,

 • prawidłowo przeprowadzić akcję ratunkową,

 • prawidłowo ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej,

 • wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową,

 • ocenić parametry życiowe,

 • zabezpieczyć złamania, zwichnięcia, skręcenia,

 • zabezpieczyć krwotok, zranienia

 • co to jest AED i jak z niego korzystać

Formę szkolenia zawsze dostosowujemy do grupy wiekowej. Dla dzieci młodszych przygotowujemy różne materiały dydaktyczne na temat udzielania pierwszej pomocy np. kolorowanki lub plansze edukacyjne.

W czasie szkolenia obecni są opiekunowie, którzy również biorą udział w szkoleniu. Dzieci i młodzież mają możliwość przećwiczenia czynności ratunkowych na fantomach, a także skorzystania z treningowego AED. Mogą również przećwiczyć wykonywanie opatrunków i zabezpieczanie złamań czy zwichnięć kończyn.

Dodatkową atrakcją jest możliwość obejrzenia wyposażenia karetki i poznanie warunków pracy ratowników medycznych.

Na koniec szkolenia dzieci i młodzież otrzymują certyfikaty stosowne do wieku.

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI.

Tematyka szkolenia dostosowana do specyfiki miejsca, jakim jest szkoła.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i osób pracujących w szkołach i przedszkolach, oferujemy szkolenia dla nauczycieli i wszystkich pracowników tych placówek. Treści szkolenia dopasowujemy do rodzaju placówki edukacyjnej (przedszkola, szkoły, żłobki) i potrzeb uczestników.

Kurs pozwala usystematyzować wcześniej zdobytą wiedzę oraz nabyć nowe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia zgodne z wytycznymi Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i młodzieży.

Program szkolenia przewiduje:

 

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Łańcuch przeżycia
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w udzielaniu pierwszej pomocy
 • Wezwanie pomocy służb medycznych
 • Ocena stanu osoby poszkodowanej
 • Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia: epilepsja, udar mózgu, zawał serca, zadławienie, cukrzyca
 • Pierwsza pomoc w złamaniach, zwichnięciach, skręceniach
 • Postępowanie w przypadku krwotoków, zaopatrzenie ran
 • Zaopatrzenie oparzeń termicznych i chemicznych
 • Postępowanie w przypadku porażenia prądem
 • Rozpoznanie osoby nieprzytomnej i wdrożenie odpowiedniego postępowania 
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Zastosowanie AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji multimedialnej oraz przede wszystkim,w postaci ćwiczeń umiejętności ratowniczych na specjalistycznym sprzęcie.

Uczestnicy szkolenia uzyskują certyfikat ukończenia kursu.

×