SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Udzielanie pierwszej pomocy jest dla każdego z nas obowiązkiem zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu karnego: Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dlatego też, żebyśmy mogli wywiązać się z tego obowiązku ważne jest, aby systematycznie brać udział w szkoleniach, kursach i pokazach z udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

W sytuacji, kiedy liczy się każda sekunda, żeby ratować ludzkie życie, wiedza z tego zakresu medycyny jest bezcenna. Ważne jest, żebyśmy nie bali się ratować, ale musimy też wiedzieć jak to robić nie szkodząc pacjentowi.

Wykwalifikowani ratownicy zatrudnieni w naszej firmie  LIFE- Ratownictwo Medyczne i Pielęgniarstwo zapewniają szkolenia na najwyższym poziomie. Na co dzień pracują w Państwowym Systemie Ratownictwa Medycznego. Stale  podnoszą swoją wiedzę i umiejętności na różnego rodzaju szkoleniach specjalistycznych. Przekazywana przez nich wiedza jest zgodna z wszystkimi najnowszymi wytycznymi Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji.

Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej. W części praktycznej pod czujnym okiem szkoleniowca każdy uczestnik ma możliwość przećwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na manekinie, zastosowania Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED) czy też unieruchomienia złamania lub zwichnięcia.

Jesteśmy otwarci na współpracę. Istnieje możliwość poszerzenia tematyki szkolenia o sytuacje zagrożenia życia i zdrowia charakterystyczne do miejsca, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia nasze prowadzone są w przyjaznej  atmosferze z użyciem profesjonalnego sprzętu.

Naszym głównym celem jest uświadomienie uczestnikom szkolenia, że każdy jest w stanie udzielić pierwszej pomocy. Chcemy wypracować schematy zachowań w sytuacjach zagrożenia oraz przekazać wiedzę i umiejętności, które niejednokrotnie mogą ocalić ludzkie życie.

I jeszcze jedno – pragniemy zminimalizować u ludzi strach przed udzielaniem pierwszej pomocy.

Swoją ofertę kierujemy do zakładów pracy i urzędów, szkól i przedszkoli, poradni POZ, ośrodków szkolenia kierowców i wielu innych miejsc, które są zobligowane do przeszkolenia swoich pracowników.

Służymy również pokazami z udzielania pierwszej pomocy na piknikach i eventach, gdzie każdy chętny może indywidualnie przećwiczyć procedurę ratowania osób, które znajdą się w sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia.