Pierwsza pomoc zaawansowana

Oferta zaawansowanej pierwszej pomocy kierowana jest do personelu medycznego, ochotniczych straży pożarnych oraz wszystkich tych, których interesują zaawansowane zabiegi resuscytacyjne.

Podczas szkoleń zaawansowanych wykorzystujemy specjalistyczny fantom z możliwością wykonania wielu zabiegów medycznych takich jak: defibrylacja, intubacja, założenie dostępu do naczyniowego.

Dodatkowo ćwiczenia odbywają się ze sprzętem medycznym, który wykorzystywany jest na co dzień w zespołach ratownictwa medycznego, czyli: deska ortopedyczna, kamizelka Kedricka, kołnierze ortopedyczne, szyny Kramera, wenflony, rurki UG, rurki intubacyjne i wiele więcej.

Czterogodzinne szkolenie jest szkoleniem podstawowym, w którym powinien uczestniczyć każdy pracownik zakładów pracy, małych firm, szkół i innych instytucji publicznych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat, który jest akceptowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Podczas szkolenia omawiamy między innymi:

  • Budowę  systemu zdrowotnego w Polsce;
  • akty prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy;
  • stany zagrożenia życia (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, napady padaczkowe)
  • postępowanie podczas wypadków komunikacyjnych;
  • postępowanie podczas zdławień i urazów;
  • resuscytację osoby dorosłej i dziecka;
  • zasady działania i bezpiecznego użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

 

Pierwsza pomoc zaawansowana

Szkolenia z zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych zarówno z tych przyczyn urazowych, jak i tych wewnętrznych.

Szkolenia są kierowane do osób związanych z medycyną oraz osób, które w swoim zawodzie lub z pasji chcą zdobyć szerszą wiedzę ratowniczą.

Podczas szkoleń korzystamy ze specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w ambulansach ratownictwa medycznego.

Specjalistyczny fantom z możliwością wykonania wielu procedur medycznych w tym defibrylacji powoduje, że nauka jest zapamiętana na długi czas.

Call Now Button