PIELĘGNIARSTWO

W naszej ofercie proponujemy zabiegi pielęgniarskie (podłączanie kroplówki, zastrzyki, cewnikowanie, opatrunki, pobieranie krwi i inne), ale również usługi higieniczne i opiekuńcze poprawiające samopoczucie pacjenta oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa (toaleta, zapobieganie i wczesne wykrywanie odleżyn, zachęcanie do aktywności w miarę możliwości pacjenta, wsparcie psychologiczne).

Opiekę pielęgniarską sprawujemy w domu pacjenta lub w innym, wskazanym miejscu.

Proponowana przez nas pomoc pielęgniarska ma na celu poprawę funkcjonowania pacjenta i jego rodziny w życiu codziennym

Swoją pomoc oferujemy również wszystkim członkom rodziny.

Uczymy jak organizować opiekę w środowisku domowym, aby nie była ona obciążeniem i źródłem obaw, że można zaszkodzić osobie uzależnionej od zaangażowania i umiejętności rodziny.

Służymy pomocą w dotarciu do najlepszych specjalistów medycznych.  Oferujemy naszym klientom transport w celu realizacji wizyty lekarskiej, rehabilitacyjnej czy diagnostycznej.

Dysponujemy sprzętem medycznym pozwalającym wykonywać wszystkie zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta. Pomagamy również w zakupie lub wypożyczeniu specjalistycznego sprzętu niezbędnego do opieki, lub rehabilitacji pacjenta.

Nasza kadra to doświadczone, dobrze wyszkolone pielęgniarki i pielęgniarze, wykorzystujące swoją wiedzę i umiejętności w celu jak najlepszej organizacji procesu opieki nad pacjentem.